Kancelaria oferuje wszechstronne doradztwo prawne - od udzielania porad prawnych, przez sporządzanie opinii prawnych i stałą obsługę prawną, po reprezentację Klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

Kancelaria sporządza również umowy oraz opiniuje ich projekty, uwzględniając szeroko rozumiany interes Klienta. Zapewnia należyte zabezpieczenie ich wykonania.


Prawo cywilne

sprawy o: zapłatę, wykonanie lub unieważnienie umowy, o ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, eksmisję, nabycie własności przez zasiedzenie, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności i innePrawo rodzinne i opiekuńcze

sprawy o: alimenty, rozwód, separację, podział majątku, ustalenie więzi rodzinnych i innePrawo pracy

sprawy dotyczące nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, odpraw pracowniczych, zakazu konkurencji, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników i innePrawo spadkowe

sprawy dotyczące: stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu, uznania spadkobiercy za niegodnego, zachowku, ważności testamentu, przyjęcia lub odrzucenia spadku i innePrawo administracyjne

sprawy z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego, dostępu do informacji publicznej i innePrawo gospodarcze

rejestracja, przekształcenia i likwidacja spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, analiza i sporządzanie umów handlowych, uchwał, regulaminów oraz innych aktów prawa wewnętrznego, stała obsługa prawna przedsiębiorstw i innePrawo podatkowe

sprawy dotyczące: zobowiązań podatkowych, ulg w spłacie zobowiązań i zaległości podatkowych, postępowania kontrolnego i podatkowego, odpowiedzialności karno - skarbowej i inneW celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty Kancelarii i wynagrodzenia za świadczone usługi proszę o kontakt.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ